Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (μαζί με τους Όρους Χρήσης) καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών (συλλογικά οι «χρήστες») που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών  από την www.miltoys.com.cy . Η παρούσα πολιτική καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Μiltoys Ltd.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Miltoys Ltd  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία θα υποστεί ο χρήστης των σελίδων, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

H www.miltoys.com.cy  δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Oι υπηρεσίες μας θα είναι ασφαλής σε ένα προστατευμένο διαδικτυακό περιβάλλον. Στόχος της Miltoys Ltd  είναι να βοηθήσει τους χρήστες να καταλάβουν τις πιθανές πληροφορίες που πιθανών να συλλέγονται για σκοπούς βελτίωσης των προιόντων και των υπηρεσιών.  Η Μiltoys Ltd είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών της www.miltoys.com.cy .

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η www.miltoys.com.cy συλλέγει προσωπικά δεδομένα:,

  1. όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της
  2. όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της  και
  3. όταν επισκέπτεται τις σελίδες της 

Κατά την εγγραφή του χρήστη στην σελίδα της Μiltoys Ltd οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : 

  • Εταιρικά στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Όνομα Εταιρείας, Αριθμός Εγραφής, Αριθμός ΦΠΑ, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  • Ατομικά στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επαρχία, Ημερομηνία Γέννησης, Επάγγελμα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η www.miltoys.com.cy χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την ενημέρωση τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προιόντα της εταιρείας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η www.miltoys.com.cy δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή.

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων ή/και αδρανοποίηση του λογαριασμού τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα της www.miltoys.com.cy.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και μπορεί, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα στην www.miltoys.com.cy, να λάβει εγγράφως αντίγραφο με τα προσωπικά του δεδομένα, ως προνοείται από τον περί  Επεξεργασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα  (Προστασία του Ατόμου) Νόμο (Ν.138(Ι)/2001)

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της www.miltoys.com.cy. H www.miltoys.com.cy μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων τους,

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων όπως email και στοιχεία από κοινωνικά δίκτυα θα γίνεται για σκοπούς βελτίωσης της ενημερωτικής διαδικασίας της www.miltoys.com.cy, H επικοινωνία θα γίνεται μέσω ενημερωτικά emails, newsletters, κ.α.

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η σελίδα www.miltoys.com.cy  περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η σελίδα www.miltoys.com.cy για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με κείμενο τα οποία αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να ενημερωθούμε για παράδειγμα, εάν έχει κάποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είναι νέος επισκέπτης καθώς στο ότι θα μας βοηθήσει ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, για τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρει περισσότερο. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν την δική σας διαδικτυακή εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της www.miltoys.com.cy υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής καθώς και στις σχετικές διατάξεις του περί  Επεξεργασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα  (Προστασία του Ατόμου) Νόμου (Ν.138(Ι)/2001). H σελίδα www.miltoys.com.cy διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της www.miltoys.com.cy

 

EL